Jak vytvořit menu

Přihlaste se pomocí počítače nebo tabletu. Kliknutím na Moje menu vytvořte nové menu nebo aktualizujte to které již máte.


1. Vytvoření menu

Klikněte na „Přidat nové“ v části „Moje menu“

Vytvoření nové QR menu
2. Přidávání kategorií

Novou kategorii můžete přidat zadáním jejího názvu a obrázku (nepovinné). Poté klikněte na tlačítko „Uložit“.

Přidání nové kategorie do menu

Můžete také kliknout na tlačítko „Vyberte z přednastavených“ a vybrat si kategorii. Ty již obsahují obrázky a jejich názvy již byly přeloženy do některých dalších jazyků. Po výběru a uložení změn můžete názvy a obrázky libovolně měnit.

Přidání nových přeložených kategorií do menu QR kódu

V případě potřeby můžete přidat další kategorie nebo je později změnit. Po kliknutí na tlačítko „Dokončit“ se vrátíte do menu editoru.

3. Přidání nových položek/pokrmů

Začněte přidávat pokrmy v sekci „Přidat nové“.

Tlačítko na přidání položek
4. Ukládání změn

Po provedení změn nezapomeňte nabídku uložit.

Po provedení změn stiskněte tlačítko Uložit
Uložení změn
5. Zveřejnění Menu

Nové menu můžete zveřejnit hned nebo později.

Pro aktivaci/deaktivaci menu přejděte do „Nastavení Menu“

Otevřete nastavení QR menu

Menu můžete zveřejnit a povolit objednávání.

Zveřejnění QR menu

Svou nabídku si nyní můžete prohlédnout pomocí tlačítka „Náhled“ nebo v zákaznickém rozhraní své provozovny/obchodu.

Table of contents